Zobacz lsk!
 Zobacz lsk! > Bielsko-Biaa > LNSKI
Z dmowizny, we tyj zoi erwjyi,
chmury sam nadngajm,
dy uojec i matka juž sm we ymi,
i lude mje juž y pamjyntajm.
Jak drap, jak drap, pide cichy as,
i jo tyž spona, a nady mnm sna
zašumi pjyke we samotnoi las
i lude sam juž y bydm mje zna.
Josef von Eichendorff
Tupl.: Joachim Porymbiok, kodyf. ZS

Stracna uojyzna
Mj Grny lnsku, uojyzno moja! y ješe e kedy uoboa? ypespne noce pyne blu gokjygo, mylou žech do ebje - hajmatu mojygo. Ty mj lnsku ze šybami i hutami. Kto tm žyu, igdy e y zapmi. ybo erwjym poli e nocm, Iskry ze pjeca we hue e sypjm. Suycha šlagi muotym i robota wre, To je kjej muzyka - podobo mi e. Bogaty je tyn kryj we metale i wyngjel, A lude wjerne uojyy, pojm jyj. uja tyn Puls, jak koua šyba tom e, Ze luftym kalnym - tyž mi podoboš e. Jo paja Twojym iglastym lasm, Ja paja Twojym lnkm i uuprownym polm. Ja paja Twojym ekm, stoww i jeorm. Twojy doliny i wjechouki, ach sm une pjykne! Lude goini, pjewajm chynte ikaj pjew mi e y podobou jak tam. Jo paja Grnymu lnskowi takjymu jaki je, Jo paja e, bo Ty' mojm uojyznm je. Puaki mi po licach puynm, Ze tynsknoty pynko moje syrce. y ješe e kedy uoboa? Uojyzno Grnolnsko, ach buo by to pjyky.
Dr. J. Knosalla, Altena 1950
Tupl.: Siegfried & ZS

"Mj lnsk"
 • Gran ze štyrma
 • lnzoki a lnzoki zaije ino klupa po klawišach kmputera! Naškryfleje uo swoim štade, delicy, uo asach za bajtla i uo Wašym žyu we Slnsku...  wjyncyj  xxxx w Z!
  I Ty pom w tworzeniu serwisu xxxx w Zobacz lsk!

  lnski...

  Poszukujemy wolontariuszy do tumaczenia - prosimy o kontakt!


  Šukoš swojych koyi?

  Je familijo uod a ze lnska? Možno wybraua e ze lnska downo tymu, možno i na inkšy kontynynt. Mylou že kej, eli wto ze Twojym mjanym štyjc pomjyškuje we štade, ze kerygo e wybrali podkowje uod ebje. Možno štyjc moš we lnsku familijo? Terozki moš piležyto, coby jm pozna!

  Zaklud we Zobacz.Slask.pl swoja annsa. Napiš sknd je familijo uod ebje i kej e wybraua ze lnska. Napiš tyž co uo a a poli swoja fotografijo. Podej swj e-mail abo inkšy kntakt.

  Možno do i zna wto ze Twojyj familije we lnsku, abo taki, co unych pamjynto abo i zno.


  lnske Nowiny


   © Wjyncyj we serwie lnske Nowiny


  Dedina lnsko


  Pouožee, groice
  Dedina lnsko pouožono je na pouedu Polski. Smodami sm jyj Suowacyjo a esko Republiko, a po stre polskij - dedina uopolsko, mauopolsko a wjyntokisko.

  Pole a zaludye
  Na ymje 12 km kw. mjyško kole pjy milijnw ludi. To tyrnosto dedina we Polsce, kjejby šuo uo jyj plac, za jak e rozchodi uo zaludye - drugo.

  Wapyn a fana
  Wapyn lnskij dediny to je zuoty uoreu na modrym blae. Fana je we farbje modro-žuto-modryj.

  Stolico i podou admiistrocyjny.
  Stolicm dediny sm Katowice. Dedina podelno je na 19 štadw na prowach powjatu a 17 powjatw ymskich, 167 gmin, 59 štadw a 1518 mouych dedin.
  Pamitka ze lska!
  lnskemjastawZ! >dolnol.:Bystica|Kuodzko|Wrocuow|Zymbkowice >grnol.:Bytm Bjelsko-Bjauo | ešyn | Chow | eski ešyn | Glejwic | Jostimbje | Karwina | Katowice Mikouw | Mysuowice| Uopawa | Uopole | Uostrawa | Pjekory | Pšyna | Raibrz | Ruda Rybik| emjanowice | wjyntochuowice | Tarnowske Gry | Tychy | Wodisuaw | Zobe Žory  >dediny: Lasowice
  Mauopolske mjasta woj. l: Bydin | elod | Dmbrowa Grn. | Jawono | Sosnowjec
  Lotnisko Katowice-Muchowiec

  Polecomy (PL)
 • Mysowicki Portal
 • Katowice
 • lsk Wrocaw
 • Autostrada A4
 • Tramwaje lskie
 • Trafiamy Celniej


 • Informator regionalny wojewdztwa lskiego

  © Copyright by Zobacz lsk! 05-07
  PL: UO serwie | Regulamin | Wspupraca | Kontakt                           PL: Reklama | Zajty WWW | Poligrafijo